23 oct. 2012

mântuire

m â n t u i r e = eliberare de robia păcatului şi acceptarea în veşnica Împărăţie a lui Dumnezeu

Î m p ă r ă ţ i a C e r u r i l o r = în trei ipostaze: liturgică, aurorală, plenară. Ultima: Împărăţia de după eshaton, în care Dumnezeu va domni împreună cu aleşii Săi. Sinonime: Împărăţia lui Dumnezeu, Împărăţia, Viaţa veşnică, Viaţa veacului ce va să fie, Viaţa de veci, Viaţa.

e s h a t o n = sfârşitul lumii

~ din Lexiconul liturgic al "Cărţii deschise a Împărăţiei - o însoţire liturgică pentru preoţi şi mireni, de Bartolomeu Anania, Arhiepiscopul Clujului - Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti 2007 ~

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

buna, Tata

sunt eu, Fata Ta... am venit să mă aştepţi în Prag... Aceasta e Moştenirea mea