23 oct. 2012

Cartea deschisă a Împărăţiei - Bartolomeu Anania

recomand această cărticică!
ce scrie pe coperta-spate a ei:
"Cartea aceasta nu e un manual sau un tratat de Teologie Liturgică şi în niciun caz nu şi-ar permite să se substituie lucrărilor de specialitate din circuitul didactic. Ea îşi propune câteva obiective:
a) O tâlcuire "punctuală" a Sfintei Liturghii, nu pe teme mari, ci pe text, verset cu verset, asemenea comentariului biblic.
b) Încadrarea Sfintei Liturghii în orizontul mai larg şi încă nu îndeajuns de explicitat al Împărăţiei Cerurilor.
c) Trezirea conştiinţei mirenilor că ei fac parte din preoţia împărătească şi că prezenţa lor în actul liturgic este o împreună-slujire cu preotul din altar.
d) Prin cunoaştere şi slujire, Liturghia trebuie să devină un bun lăuntric al fiecărui participant, fie el preot sau laic.
e) Legătura indisolubilă dintre Sfânta Scriptură şi Sfânta Liturghie, prin lucrarea Duhului Sfânt.
f) Prin sfinţenia, dulceaţa şi înălţimea ei, Liturghia poate deveni prag de descoperire a dreptei credinţe, aşa cum s-a întâmplat cu creştinarea ruşilor în secolul X şi cu convertirea Episcopului Kallistos Ware în zilele noastre." - Autorul
~ "Cartea deschisă a Împărăţiei - o însoţire liturgică pentru preoţi şi mireni, de Bartolomeu Anania, Arhiepiscopul Clujului - Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti 2007 ~

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

buna, Tata

sunt eu, Fata Ta... am venit să mă aştepţi în Prag... Aceasta e Moştenirea mea