29 mar. 2012

Sf. Siluan Athonitul

"Domnul iubeşte pe oameni, dar îngăduie întristări, ca oamenii să-şi cunoască neputinţa şi să se smerească, şi pentru smerenia lor să primească pe Duhul Sfânt, iar cu Duhul Sfânt toate sunt bune, toate sunt pline de bucurie, toate sunt frumoase. Dacă cineva e chinuit mult de sărăcie şi de boală şi nu se smereşte, se chinuie fără folos. Dar cine se smereşte, acela va fi mulţumit de soarta lui, oricare ar fi ea, pentru că Domnul e bogăţia şi bucuria lui, şi toţi oamenii vor fi uimiţi de frumuseţea sufletului său."

"Până când nu l-a cunoscut pe Domnul, Apostolul Pavel L-a prigonit, dar când L-a cunoscut, a străbătut lumea întreagă propovăduind pe Hristos."

"Întristările şi primejdiile i-au învăţat pe mulţi să se roage."

"Mândria nu lasă sufletul să o apuce pe calea credinţei. Necredinciosului îi dau acest sfat: Să zică: "Doamne, dacă exişti, luminează-mă şi-Ţi voi sluji din toată inima şi din tot sufletul." Când Domnul te luminează, atunci sufletul tău simte pe Domnul; simte că Domnul l-a iertat şi îl iubeşte şi cunoşti aceasta din experienţă, şi harul Duhului Sfânt va da mărturie în sufletul tău de mântuirea ta şi atunci vei voi să strigi tare lumii întregi: "Cât de mult ne iubeşte Domnul!""

*din cărticica "Cuviosul Siluan Athonitul -Între iadul deznădejdii şi iadul smereniei" - Editura Deisis*
Sfântul Siluan mă mişcă atât atât atât!

27 mar. 2012

recomand blog...floral

kohlerii, achimeneşi, minisinningii şi alte bucurii florale găsiţi pe acest blog încântător:
http://madyjo.wordpress.com/page/2/
cum de se deschide
trandafirul din boboc,
dăruind acestei lumi
întreaga sa frumuseţe?

a simţit încurajarea luminii
în sprijinul Fiinţei sale.

altfel,
rămânem toţi cuprinşi de spaimă.


- poem sufi de Hafiz, în traducerea bunului meu prieten Nelu Onofrei, căruia îi mulţumesc din suflet pentru dar! -

frunze de oxalişi25 mar. 2012

14 mar. 2012

recomand blog!

pur şi simplu m-a vrăjit!
Micul paradis... o lume care nu ştiu de e reală ori ba, atât de specială îmi pare!
"Pentru a cunoaşte pe Domnul nu e nevoie nici de bani, nici de averi, ci numai de smerenie. Domnul se dă în dar pe Sine Însuşi numai pentru milostivirea Sa. Domnul dă pacea Sa chiar şi în somn, dar fără Dumnezeu nu e pace în suflet.

Să ne smerim, fraţilor, şi Domnul ne va arăta toate, aşa cum un tată iubitor arată totul copiilor Lui."


(fragment din cartea Cuviosul Siluan Athonitul - Între iadul deznădejdii şi iadul smereniei, Editura Deisis)

buna, Tata

sunt eu, Fata Ta... am venit să mă aştepţi în Prag... Aceasta e Moştenirea mea