17 nov. 2009

Incursiune în yoga/ de pe www.gnspy.org

Motto:
Yoga a fost creată de oameni pe Pământ şi serveşte pe Pământ oamenilor (Yoga Shastra).
Definiţii:
1. Yogachittavrittinirodha - Yoga constă în suprimarea configurărilor (turbioanelor) substanţei mentale (Patanjali Maharishi, Yoga Sutra I,2)
2. Yoga reprezintă totalitatea eforturilor deliberate întreprinse de fiinţa umană - prin mijloacele sale specifice - pentru a păstra sau recâştiga contactul cu propria sa natură (concluzie rezumând acumulările tradiţiei)
Prezentare generală:
*Am putea spune că primele forme de conştiinţă constau dintr-un amestec de revelaţie şi observaţie empirică, nonargumentativă, în care fiecare stimul existenţial conştientizat ducea la un răspuns pozitiv care se transforma la rândul său într-un nou stimul. Dezvoltând nevoia de autocunoaştere prin instrumentele observării eliberate de interpretări subiective şi ale conştientizării dezinteresate, yoga, din începuturile sale pierdute undeva în negura a 15 - 20 de milenii, a reuşit să ofere fiinţei umane posibilitatea reală de a trăi plenar o viaţă în care se părea că omul nu are niciun cuvânt de spus. Evoluând într-un permanent feedback cu realitatea, yoga a eliminat permanent devierile de la adevăr, evitând exagerările şi gesturile inutile, devenind un important, bogat şi precis bagaj de concepte şi tehnici de autocunoaştere din istoria umanităţii. În acelaşi timp, yoga nu a avut niciodată pretenţia de a se substitui religiei, rămânând permanent un instrument al trăirii conştiente şi adaptându-se flexibil la diferitele contexte socio-culturale şi religioase, de-a lungul istoriei.
Întruparea Verbului în persoana Mântuitorului Iisus Hristos a modificat, o dată cu toate datele lumii, şi rostul şi direcţiile practicii yoga. Acest lucru poate fi sesizat de orice practician onest şi recunoscut de maeştrii autentici, dar este adesea ignorat şi scapă neperceptut, din păcate, de numeroşii vânzători de iluzii din zilele noastre. Există o sumedenie de lideri "charismatici" ce fac din yoga locul punerii în scenă a bunului plac şi deviaţiilor personale, amăgind oamenii şi privându-i de ocazia de a trăi integral în fiinţa lor şi în lume!
Din numeroasele definiţii date fenomenului, reţinem două pentru valoarea lor operaţională:
! "Yoga reprezintă totalitatea eforturilor întreprinse deliberat de fiinţa umană - prin mijloacele sale specifice - pentru a păstra sau recâştiga contactul cu ea însăşi" (lucru extrem de important dacă ne gândim la faptul că, printr-un proces de iluzionare, omul s-a fracturat, s-a descentrat rupându-se în plan mental şi îndepărtându-se de el însuşi, de semeni şi de lumea înconjurătoare, situaţie care se agravează continuu)
! "Yoga este conştientizarea unităţii absolute, dincolo de orice diferenţă în timp şi spaţiu, a creaţiei divine". Este un adevar redescoperit după mii de ani şi de fizica modernă, un exemplu grăitor fiind inecuaţiile de nonlocalitate ale lui Bell.
În general, se constată că mulţi dintre practicieni, urmare a demersului de conştientizare şi de redescoperire a condiţiei de integralitate a fiinţei în contextul creaţiei divine, se redeschid către religie, trecând în mod firesc de la ateism la credinţa şi revalorizând religia în care s-au născut şi care le este intimă.
Am putea spune că la origine există o singură yoga integrală, Vak Yoga, celelalte variante autentice derivând, conform concepţiei yoghine, din aceasta şi reprezentând margas-uri, altfel spus căi pe marele drum al yogăi. Vak Yoga, Yoga Logosului, poate fi considerată cea mai veche yoga din lume, fiind, în fapt, o proto-yoga (cu o vechime de minimum 15 - 20.000 de ani). Considerăm că ea a reprezentat "detonatorul" de acum 4-5 mii de ani al yogăi în India, unde a ajuns pe calea mărilor, impulsionând şi sinergizând diferitele tendinţe aborigene.
Ştiaţi că...
...primele imagini ale unor poziţii din yoga (cobra regală şi scorpionul) se găsesc pictate pe peretele grotei Addaura de la poalele lui Monte Pellegrino, în Sicilia, şi sunt vechi de 14.000 de ani. Bine, pe atunci nu se numeau nici yoga, nici asane, şi imitaţia animalelor şi insectelor primejdioase servea la crearea unei empatii, a unei alianţe care să le confere oamenilor unele din calitaţile acestora, dar mai ales să-i imunizeze contra posibilelor atacuri.
...prima imagine a unui om meditând este celebrul nostru gânditor de la Hamangia, aparţinând culturii Cucuteni şi datând de aproape 7.000 de ani
...iar cea dintâi imagine yoghină indiană, veche de cel puţin 3.000 de ani, este aceea descoperită de sir John Marshall la Mohenjo-daro, cetatea moartă de pe valea Hinducusului, înfăţişându-l pe Shiva Pasupathi ca prinţ al fiarelor
...deşi toată lumea consideră yoga ca un produs indian, ea este de fapt un fenomen universal, mai vechi decât picturile neolitice de la Altamira, Lascaux sau Trois-Freres şi prezent în toate culturile aborigene ale lumii. Dacă îi spunem şi azi yoga, este din respectul pentru cercetările şi munca extraordinară depusă de yoghinii Indiei, ţară în care conceptele şi practicile acestea s-au dezvoltat mai mult ca oriunde
...cea mai veche proto-yoga din lume, apărută se pare aproape simultan oriunde existau conştiinţe umane în acea perioadă de copilărie a omenirii, s-a păstrat până azi şi se numeşte Vak - Yoga, Yoga Logosului, care conţine gramaticile primare ale oricărei manifestări fizice sau psihomentale
...la noi, geto-dacii au avut propria lor formă milenară de yoga, practicată de călugării lui Zamolxe si Deceneu, structurată printre altele şi în jurul dansului căluşarilor, dans iniţiatic de trecere la maturitate. Tânărul practica pe perioada unui post de 40 de zile, dintre care ultimele 12 de post negru, o serie de posturi inverse, identice cu cele din yoga indiană, tehnici respiratorii cu incantaţii asemănătoare mantras-urilor clasice şi meditaţii.... Cucerind Dacia, Traian a avut printre priorităţi distrugerea respectivilor călugări, din teamă pentru puterile lor şi pentru extraordinarul prestigiu de care se bucurau, putând oricând să reanime lupta de eliberare
...există în fiinţa umană cel puţin 16 - 17 corpuri subtile, cel descris de yoga şi constituit din nadis şi chakras-uri fiind doar unul din ele
...s-au identificat în yoga clasică peste 8.400 de posturi (asanas), peste 7.200 de procedee respiratorii şi peste 50.000 (!) de tipuri de concentrare şi de meditaţie, ceea ce înseamnă că practic se poate construi un program pentru structura şi nevoile oricărei fiinţe de pe lume
... există aproape 100.000.000 de practicieni pe glob

însoţirea magmei

din anatomia personală:

durerile au o perioadă de gestaţie. exprimarea durerii implică o naştere. cred că e foarte importantă această exprimare a durerii. mi-au folosit enorm instrumentele (nu chirurgicale!) sugerate de Jacques Salome: atenţia la ce simţi, însoţirea cu fidelitate a ceea ce simţi, reprezentarea simbolică printr-un obiect a ceea ce întâlneşti în magma durerii
corpul poate exprima foarte bine, în limbajul lui, ce simte. cărţile sunt deschise adesea, dar foile împrăştiate şi nenumerotate! numai atenţia şi compasiunea, şi mai ales lipsa de grabă, îndelunga răbdare pot vădi ce este de vădit! mie mi-au trebuit 3 luni de drenare, de lăsat ca apele să spele lâna de pe un spate încă viu

16 nov. 2009

ÎPS Bartolomeu şi transparenţa obstacolului

"(...) ne-am dezobişnuit sã vedem viaţa în desfãşurarea ei, ci ne oprim la segmente, refuzând sã anticipãm urmãrile sau sã evaluãm întregul. E adevãrat cã, pe vreme de furtunã, fulgerul poate ucide un om, dar tot el este cel care fertilizeazã ploaia şi, prin ea, pãmântul. E adevãrat cã o corabie se poate scufunda în apa oceanului, dar nu e mai puţin adevãrat cã una ca ea a descoperit America. E adevãrat cã pe câmpul de luptã cad soldaţi în bãtãlie, dar tot atât de adevãrat este cã supravieţuitorii asigurã victoria.
De ce ne poticnim noi la mijloc, unde se petrece impasul, şi nu anticipãm capãtul drumului? Ucenicii Domnului se aflau noaptea în corabie, când Iisus li S-a arãtat umblând pe apã. Spre a se convinge cã nu vede o nãlucã, ci pe Însuşi Învãţãtorul sãu, Petru îi cere Acestuia puterea de a merge la El umblând pe apã. Primeşte încuviinţarea, dar pe la mijlocul drumului, uitându-se în jos şi vãzând valurile ameninţãtoare împrejuru-i, începe sã se scufunde şi strigã dupã ajutor. Iisus îl salveazã. De aici tragem concluzia cã niciodatã nu trebuie sã te sperii de dificultatea drumului, ci s-o depãşeşti pãstrându-ţi privirea spre ţinta finalã.

(...) Dragii mei, a porni la drum înseamnã a avea o ţintã, ceea ce denotã existenţa unui scop. De cele mai multe ori, între tine şi ţintã se interpun unul sau mai multe obstacole, numãrul acestora depinzând de distanţa dintre punctul de pornire şi cel la care vrei sã ajungi. Orice obstacol e un punct de poticnire; dacã el e masiv, înalt, puternic, te poate descuraja. Ştiţi care e cheia succesului?: sã faci din el un obstacol transparent, adicã sã vezi prin el sau pe deasupra lui ceea ce e dincolo."

ÎPS Bartolomeu, Mitropolit al Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului -
fragmente preluate de aici,
pornind de la blogul lui Mihnea Măruţă

9 nov. 2009

Sfântul Nectarie

Mi-a plăcut formatul de calendar găsit pe site-ul Patriarhiei:
http://www.patriarhia.ro/ro/calendar/calendar_ortodox.html

/...../

Sfântul Ierarh Nectarie Taumaturgul azi! Părticele din moaştele sfântului se află aşezate într-o frumoasă raclă în partea dreaptă a Mănastirii Radu-Vodă din Bucureşti, sub un baldachin. Mai multe informaţii găsiţi aici.
Să ne îndreptăm paşii într-acolo, cu evlavie!...

Mulţumesc din suflet, doamnă doctor Milena Renata Wuhrer! Pentru tot!

4 nov. 2009

Femei care iubesc prea mult - de Robin Norwood

"Nu există greşeli în viaţă, există doar învăţăminte, aşa că ieşi în lume şi învaţă ceva din ce vrea viaţa să te înveţe."

Robin Norwood, cartea Femei care iubesc prea mult, Editura Amaltea

2 nov. 2009

"Cele mai bune meciuri nu sunt cele în care totul merge uns, ci meciurile în care rezultatul stă întotdeauna sub semnul îndoielii. Geometria vieţii e menită să ne menţină pe axa dintre certitudine şi incertitudine, ordine şi haos."

(George Leonard)

buna, Tata

sunt eu, Fata Ta... am venit să mă aştepţi în Prag... Aceasta e Moştenirea mea