17 nov. 2009

Incursiune în yoga/ de pe www.gnspy.org

Motto:
Yoga a fost creată de oameni pe Pământ şi serveşte pe Pământ oamenilor (Yoga Shastra).
Definiţii:
1. Yogachittavrittinirodha - Yoga constă în suprimarea configurărilor (turbioanelor) substanţei mentale (Patanjali Maharishi, Yoga Sutra I,2)
2. Yoga reprezintă totalitatea eforturilor deliberate întreprinse de fiinţa umană - prin mijloacele sale specifice - pentru a păstra sau recâştiga contactul cu propria sa natură (concluzie rezumând acumulările tradiţiei)
Prezentare generală:
*Am putea spune că primele forme de conştiinţă constau dintr-un amestec de revelaţie şi observaţie empirică, nonargumentativă, în care fiecare stimul existenţial conştientizat ducea la un răspuns pozitiv care se transforma la rândul său într-un nou stimul. Dezvoltând nevoia de autocunoaştere prin instrumentele observării eliberate de interpretări subiective şi ale conştientizării dezinteresate, yoga, din începuturile sale pierdute undeva în negura a 15 - 20 de milenii, a reuşit să ofere fiinţei umane posibilitatea reală de a trăi plenar o viaţă în care se părea că omul nu are niciun cuvânt de spus. Evoluând într-un permanent feedback cu realitatea, yoga a eliminat permanent devierile de la adevăr, evitând exagerările şi gesturile inutile, devenind un important, bogat şi precis bagaj de concepte şi tehnici de autocunoaştere din istoria umanităţii. În acelaşi timp, yoga nu a avut niciodată pretenţia de a se substitui religiei, rămânând permanent un instrument al trăirii conştiente şi adaptându-se flexibil la diferitele contexte socio-culturale şi religioase, de-a lungul istoriei.
Întruparea Verbului în persoana Mântuitorului Iisus Hristos a modificat, o dată cu toate datele lumii, şi rostul şi direcţiile practicii yoga. Acest lucru poate fi sesizat de orice practician onest şi recunoscut de maeştrii autentici, dar este adesea ignorat şi scapă neperceptut, din păcate, de numeroşii vânzători de iluzii din zilele noastre. Există o sumedenie de lideri "charismatici" ce fac din yoga locul punerii în scenă a bunului plac şi deviaţiilor personale, amăgind oamenii şi privându-i de ocazia de a trăi integral în fiinţa lor şi în lume!
Din numeroasele definiţii date fenomenului, reţinem două pentru valoarea lor operaţională:
! "Yoga reprezintă totalitatea eforturilor întreprinse deliberat de fiinţa umană - prin mijloacele sale specifice - pentru a păstra sau recâştiga contactul cu ea însăşi" (lucru extrem de important dacă ne gândim la faptul că, printr-un proces de iluzionare, omul s-a fracturat, s-a descentrat rupându-se în plan mental şi îndepărtându-se de el însuşi, de semeni şi de lumea înconjurătoare, situaţie care se agravează continuu)
! "Yoga este conştientizarea unităţii absolute, dincolo de orice diferenţă în timp şi spaţiu, a creaţiei divine". Este un adevar redescoperit după mii de ani şi de fizica modernă, un exemplu grăitor fiind inecuaţiile de nonlocalitate ale lui Bell.
În general, se constată că mulţi dintre practicieni, urmare a demersului de conştientizare şi de redescoperire a condiţiei de integralitate a fiinţei în contextul creaţiei divine, se redeschid către religie, trecând în mod firesc de la ateism la credinţa şi revalorizând religia în care s-au născut şi care le este intimă.
Am putea spune că la origine există o singură yoga integrală, Vak Yoga, celelalte variante autentice derivând, conform concepţiei yoghine, din aceasta şi reprezentând margas-uri, altfel spus căi pe marele drum al yogăi. Vak Yoga, Yoga Logosului, poate fi considerată cea mai veche yoga din lume, fiind, în fapt, o proto-yoga (cu o vechime de minimum 15 - 20.000 de ani). Considerăm că ea a reprezentat "detonatorul" de acum 4-5 mii de ani al yogăi în India, unde a ajuns pe calea mărilor, impulsionând şi sinergizând diferitele tendinţe aborigene.
Ştiaţi că...
...primele imagini ale unor poziţii din yoga (cobra regală şi scorpionul) se găsesc pictate pe peretele grotei Addaura de la poalele lui Monte Pellegrino, în Sicilia, şi sunt vechi de 14.000 de ani. Bine, pe atunci nu se numeau nici yoga, nici asane, şi imitaţia animalelor şi insectelor primejdioase servea la crearea unei empatii, a unei alianţe care să le confere oamenilor unele din calitaţile acestora, dar mai ales să-i imunizeze contra posibilelor atacuri.
...prima imagine a unui om meditând este celebrul nostru gânditor de la Hamangia, aparţinând culturii Cucuteni şi datând de aproape 7.000 de ani
...iar cea dintâi imagine yoghină indiană, veche de cel puţin 3.000 de ani, este aceea descoperită de sir John Marshall la Mohenjo-daro, cetatea moartă de pe valea Hinducusului, înfăţişându-l pe Shiva Pasupathi ca prinţ al fiarelor
...deşi toată lumea consideră yoga ca un produs indian, ea este de fapt un fenomen universal, mai vechi decât picturile neolitice de la Altamira, Lascaux sau Trois-Freres şi prezent în toate culturile aborigene ale lumii. Dacă îi spunem şi azi yoga, este din respectul pentru cercetările şi munca extraordinară depusă de yoghinii Indiei, ţară în care conceptele şi practicile acestea s-au dezvoltat mai mult ca oriunde
...cea mai veche proto-yoga din lume, apărută se pare aproape simultan oriunde existau conştiinţe umane în acea perioadă de copilărie a omenirii, s-a păstrat până azi şi se numeşte Vak - Yoga, Yoga Logosului, care conţine gramaticile primare ale oricărei manifestări fizice sau psihomentale
...la noi, geto-dacii au avut propria lor formă milenară de yoga, practicată de călugării lui Zamolxe si Deceneu, structurată printre altele şi în jurul dansului căluşarilor, dans iniţiatic de trecere la maturitate. Tânărul practica pe perioada unui post de 40 de zile, dintre care ultimele 12 de post negru, o serie de posturi inverse, identice cu cele din yoga indiană, tehnici respiratorii cu incantaţii asemănătoare mantras-urilor clasice şi meditaţii.... Cucerind Dacia, Traian a avut printre priorităţi distrugerea respectivilor călugări, din teamă pentru puterile lor şi pentru extraordinarul prestigiu de care se bucurau, putând oricând să reanime lupta de eliberare
...există în fiinţa umană cel puţin 16 - 17 corpuri subtile, cel descris de yoga şi constituit din nadis şi chakras-uri fiind doar unul din ele
...s-au identificat în yoga clasică peste 8.400 de posturi (asanas), peste 7.200 de procedee respiratorii şi peste 50.000 (!) de tipuri de concentrare şi de meditaţie, ceea ce înseamnă că practic se poate construi un program pentru structura şi nevoile oricărei fiinţe de pe lume
... există aproape 100.000.000 de practicieni pe glob

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

buna, Tata

sunt eu, Fata Ta... am venit să mă aştepţi în Prag... Aceasta e Moştenirea mea