28 oct. 2011

la Sfânta Liturghie

"Când mă duc la Sfânta Liturghie, merg să mă deschid lui Dumnezeu şi să înaintez spre El. Mă duc la El şi spre El cu toate ale mele. Când înaintez cu rugăciunile Sfintei Liturghii până în punctul când zicem: "Toată grija cea lumească să o lepădăm", la heruvic, mă încredinţez Lui, mă lepăd de mine şi de ale mele. Mulţi spun că atunci când te duci la biserică să-ţi laşi grijile acasă sau la uşă. Da' de unde! Ce, Dumnezeu vrea acolo găleţi goale? Nu! El ne aşteaptă zicând: "Veniţi la mine toţi cei osteniţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi odihni pe voi". El ne aşteaptă cu toate necazurile noastre, cu toate grijile noastre. Nici un necaz nu-i mic. Toate necazurile noastre sunt primite la Dumnezeu, şi de-abia la heruvic, când se pregăteşte Parintele să iasă cu Cinstitele Daruri, atunci zicem: "Toată grija cea lumească să o lepădăm". Unde o lepădăm? Părintele a scos din prescură câte o firimitură pentru fiecare persoană din pomelnic, pentru mine şi toţi cei dragi ai mei, şi le-a pus acolo în jurul Agneţului şi vine cu ele (cu toată biserica adunată în jurul Mântuitorului, care va deveni Trupul Mântuitorului) şi ne adună grijile şi necazurile (unii Părinţi chiar ne ating pe creştet). Acolo să le lepădăm, Lui să i le dăm. Pentru că Părintele ia aceste părticele mici şi le pune în Sfântul Potir, unde este Sângele Mântuitorului, şi zice: "Curăţă, Doamne, cu Sângele Tău păcatele robilor Tăi". Acolo sunt toate păcatele şi grijile noastre. Noi trebuie să participăm la aceasta. Dacă tot stau în biserică, de ce să nu mă gândesc: "Doamne, am pus pe pomelnic pe mama mea bătrână şi bolnavă, pe Gheorghe care este bolnav, pe Emil care are examen, pe cutare care minte. Doamne, toate acestea ţi le dau Ţie, Tu vindecă-le!" Şi când vine Părintele şi îi cere lui Dumnezeu să ne pomenească pe fiecare, sunt acolo cu El, sunt acolo cu Cinstitele Daruri, sunt prezent mai adânc. Dacă nu trăiesc asta în Sfânta Biserică, sigur că de-abia mă mut de pe un picior pe altul şi abia aştept să plec acasă." - pg. 13-14
*fragment din cărticica Maicii Siluana Vlad "Meşteşugul bucuriei - Cum dobândim bucuria deplină, ce nimeni n-o va lua de la noi", Editura Agaton, 2007*
Mulţumesc!

21 oct. 2011

întoarcerea acasă!

Bisericuţa de lemn de lângă Institutul Oncologic Fundeni


Măicuţa şi Pruncul ei!


Sfântul Nicolae, mare făcător de minuni!


Bucurie mare în familion! Bobocul s-a întors acasă! Tata, bunicul, Ţuşchi, pacientul Stancu Nicolae a ieşit din spital! Tumoarea e benignă, ce bine!!! Cât de bine e, Doamne, slăvit fie numele Tău de lumină! Am travesat clipe altfel, clipe de panică, de frică... eram parcă un animal în cuşcă, iar tata îmi părea un odor aşa preţios! Mi-a fost teamă că o să-l pierd, am vrut să fug cu el din spital!...O, Doamne! Atunci am alergat la Tine, în biserica Ta cea Bună, la Măicuţa Domnului, la sfinţii şi puterile Tale cereşti minunate. La Fundeni, lângă Institutul Oncologic, este o bisericuţă de lemn, iar icoanele de la altar sunt de înălţimea omului, şi poţi vorbi cu ele cum ai vorbi cu Prietenii Mirelui... e ceva aşa fără cuvinte!!!


Mulţumesc, sfinţii mei buni şi dragi!! Mulţumesc, dragul meu Sfânt Nicolae, că ţi-am şoptit la ureche, golită de tot: Te rog, ajută-mă!, iar cuvintele au alunecat în adâncul milostivirii tale!Mulţumesc, Măicuţă iubită, care din nou m-ai adăpostit sub veşmântul tău!


Mulţumesc, domnule Profesor Doctor Teodor Horvat, profesionist de elită şi Om cum rar întâlneşti, care a dat girul unei echipe medicale de aur în cadrul Clinicii de Chirurgie Toracică la Institutul Oncologic Fundeni! Mulţumesc, domnule doctor Mihnea Davidescu, pentru încurajările permanente şi zâmbetul-medicament!


Mulţumesc, oamenii mei dragi care ne-aţi fost alături, susţinându-ne, cu atâta caldură!


Mulţumesc, Părinte Lucian şi Măicuţă Siluana! Mulţumesc, Mario!


Tuturor, recunoştinţa noastră! ... de boboci fericiţi!...

buna, Tata

sunt eu, Fata Ta... am venit să mă aştepţi în Prag... Aceasta e Moştenirea mea