28 oct. 2011

la Sfânta Liturghie

"Când mă duc la Sfânta Liturghie, merg să mă deschid lui Dumnezeu şi să înaintez spre El. Mă duc la El şi spre El cu toate ale mele. Când înaintez cu rugăciunile Sfintei Liturghii până în punctul când zicem: "Toată grija cea lumească să o lepădăm", la heruvic, mă încredinţez Lui, mă lepăd de mine şi de ale mele. Mulţi spun că atunci când te duci la biserică să-ţi laşi grijile acasă sau la uşă. Da' de unde! Ce, Dumnezeu vrea acolo găleţi goale? Nu! El ne aşteaptă zicând: "Veniţi la mine toţi cei osteniţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi odihni pe voi". El ne aşteaptă cu toate necazurile noastre, cu toate grijile noastre. Nici un necaz nu-i mic. Toate necazurile noastre sunt primite la Dumnezeu, şi de-abia la heruvic, când se pregăteşte Parintele să iasă cu Cinstitele Daruri, atunci zicem: "Toată grija cea lumească să o lepădăm". Unde o lepădăm? Părintele a scos din prescură câte o firimitură pentru fiecare persoană din pomelnic, pentru mine şi toţi cei dragi ai mei, şi le-a pus acolo în jurul Agneţului şi vine cu ele (cu toată biserica adunată în jurul Mântuitorului, care va deveni Trupul Mântuitorului) şi ne adună grijile şi necazurile (unii Părinţi chiar ne ating pe creştet). Acolo să le lepădăm, Lui să i le dăm. Pentru că Părintele ia aceste părticele mici şi le pune în Sfântul Potir, unde este Sângele Mântuitorului, şi zice: "Curăţă, Doamne, cu Sângele Tău păcatele robilor Tăi". Acolo sunt toate păcatele şi grijile noastre. Noi trebuie să participăm la aceasta. Dacă tot stau în biserică, de ce să nu mă gândesc: "Doamne, am pus pe pomelnic pe mama mea bătrână şi bolnavă, pe Gheorghe care este bolnav, pe Emil care are examen, pe cutare care minte. Doamne, toate acestea ţi le dau Ţie, Tu vindecă-le!" Şi când vine Părintele şi îi cere lui Dumnezeu să ne pomenească pe fiecare, sunt acolo cu El, sunt acolo cu Cinstitele Daruri, sunt prezent mai adânc. Dacă nu trăiesc asta în Sfânta Biserică, sigur că de-abia mă mut de pe un picior pe altul şi abia aştept să plec acasă." - pg. 13-14
*fragment din cărticica Maicii Siluana Vlad "Meşteşugul bucuriei - Cum dobândim bucuria deplină, ce nimeni n-o va lua de la noi", Editura Agaton, 2007*
Mulţumesc!

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

buna, Tata

sunt eu, Fata Ta... am venit să mă aştepţi în Prag... Aceasta e Moştenirea mea