19 nov. 2007

orbul şi ziaristul

~ turnul Eiffel! ~

Pe o stradă din Paris stătea un orb cu o pălărie la picioare şi o plăcuţă de lemn pe care scria cu cretă albă:
"Vă rog, ajutaţi-mă, sunt orb".
Un ziarist trecu şi văzu foarte puţini bani în pălărie. Fără să ceară voie, luă plăcuţa, o întoarse pe dos, scrise altceva, o puse la picioarele orbului şi plecă.
Spre seară, ziaristul se întoarse pe acelaşi drum, trecând din nou pe lângă orbul care cerşea. Acum pălăria lui era plină de bancnote şi monede.
Orbul recunoscu paşii ziaristului şi îl întrebă dacă el este cel care i-a rescris plăcuţa şi ce anume scrisese.
Ziaristul răspunse:
"Nimic care să fie în neconcordanţă cu anunţul dumitale, doar că exprimat cu alte cuvinte" -
şi surâzând îşi continuă drumul.
Orbul nu a aflat niciodată ce scrisese ziaristul, însă noul lui anunţ spunea:
"Astăzi e primăvară în Paris, şi eu nu o pot vedea".

De multe ori când lucrurile nu ne reuşesc aşa cum am dori, e o idee bună să schimbăm strategia!

(primit pe mail de la doamna Mirela, căreia îi mulţumesc!)

2 comentarii:

buna, Tata

sunt eu, Fata Ta... am venit să mă aştepţi în Prag... Aceasta e Moştenirea mea