8 dec. 2014

în orice clipă

"În orice clipă fiind căzut, să socoteşti că vei fi ridicat de El. Să înţelegi că eşti căzut şi El este Învierea. Tu vei fi cel ce nu este şi El, Cel ce este. Şi, din mila Lui nemăsurată, te conduce la existenţă; căzut, te învie şi te ridică neîncetat."
-fragment din articolul "Domnul va veni, negreşit..." - Arhim. Vasilie Iviritul, apărut în revista "Familia ortodoxă/ dec. 2014-

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

buna, Tata

sunt eu, Fata Ta... am venit să mă aştepţi în Prag... Aceasta e Moştenirea mea