17 mai 2009

''Ceea ce acum îţi pare opac vei face transparent cu flacăra inimii tale...''

(Rilke)

buna, Tata

sunt eu, Fata Ta... am venit să mă aştepţi în Prag... Aceasta e Moştenirea mea