17 mai 2009

''Ceea ce acum îţi pare opac vei face transparent cu flacăra inimii tale...''

(Rilke)