14 mai 2009

"Cel ce rosteşte Tu n-are niciun lucru, n-are nimic. Dar sălăşluieşte în relaţie"

(Martin Buber)