31 mai 2009

Căldăruşani în tălpile goale.
anul trecut, pe vremea unei restituiri simbolice în formă de broscuţă şi de copilărie.
era 1 mai