30 apr. 2009

Tereza de Lisieux

şi iar, şi iar
ma Therese!

Rugăciuni către Sfânta Tereza
(Novenă)

Tatăl nostru care eşti în ceruri, unde răsplăteşti pe cei care ţi-au slujit cu credinţă în lumea aceasta, adu-ţi aminte cât te-a iubit Sfânta Tereza a Pruncului Isus. Adu-ţi aminte de dorul şi de încrederea ei în tine. Părinte sfinte, ea ne-a spus „că în cer Tu ai să-i împlineşti toate cererile, pentru că ea a împlinit totdeauna voia Ta". Ascult-o şi acum şi pentru rugăciunile ei ai milă de mine şi împlineşte Părinte cererea mea. Tatăl nostru, Născătoare, Mărire Tatălui.
Isuse, Fiul lui Dumnezeu, tu ne-ai zis că în cer nu-ţi uiţi nici de un pahar de apă ce-l dăm aproapelui nostru. Isuse Dumnezeule, adu-ţi aminte de tot ce a făcut şi de tot ce a suferit Sfânta Tereza pentru mântuirea sufletelor. Adu-ţi aminte cum ea ne-a făgăduit că „îşi va petrece în cer făcând bine pe pământ". Pentru suferinţele ei, pentru rugăciunile ei, pentru sfântă făgăduinţa ei, împlineşte, Mântuitorule, cererea mea. Tatăl nostru, Născătoare, Mărire Tatălui.
Duh Sfinte, care ai înfrumuseţat cu atâtea daruri sufletul binecuvântat al Sfintei Tereza, pentru credinţa cu care te-a ascultat în viaţă, ascultă rugăciunile ei pentru mine. Adu-ţi aminte, Doamne, că ea ne-a făgăduit că „va face să cadă din cer o ploaie de roze", o ploaie de binefaceri. Duh Sfânt împlineşte făgăduinţa ei şi faţă de mine şi împlineşte, Mângâietorule, cererea mea. Tatăl nostru, Născătoare, Mărire Tatălui.

O, Sfântă mică Tereza, care ai fost în scurta ta viaţă de pe pământ o oglindă de curăţenie îngerească, de iubire şi de încredere neţărmurită în Dumnezeu, acum că tu te bucuri de răsplata virtuţilor tale, uită-te cu milă la mine, care mă încred în tine deplin. Fă ca durerea mea să fie şi durerea ta. Spune pentru mine o vorbă către nevinovata Fecioară Maria, care te-a avut totdeauna atât de dragă şi care ca pe o floare te-a îngrijit din copilăria ta. Roagă-o pe ea, care are atâta putere asupra Inimii lui Isus, să-mi câştige darurile ce le doresc în ceasul acesta, să mă binecuvânteze şi cu binecuvântarea sa să mă întărească în viaţă, să mă apere în moarte şi să mă ducă în împărăţia cerurilor.
Bucură-te Regină, Maica îndurării, viaţa, dulceaţa şi speranţa noastră, bucură-te! Către tine strigăm rătăciţii copii ai Evei. Către tine suspinăm, gemând şi plângând în această vale a lacrimilor. O, apărătoarea noastră, întoarce-ţi spre noi ochii tăi îndurători şi după înstrăinarea aceasta dă-ne nouă pe Isus, binecuvântatul fruct al pântecelui tău. O îndurătoare, o bună, o dulce Fecioară Maria. Amin.

Sfântă mică Tereza, adu-ţi aminte de făgăduinţa de a face bine pe pământ. Revarsă cu prisosinţă ploaia de roze peste cei care te cheamă, iar nouă câştigă-ne de la Dumnezeu darurile pe care le aşteptăm de la bunătatea Sa nemărginită.

Dumnezeul meu, care ai înflăcărat de spiritul tău de iubire sufletul Sfintei Tereza a Pruncului Isus, fă-ne să te iubim şi noi şi să facem să fii iubit mult. Amin.
*rugăciuni preluate de aici*

buna, Tata

sunt eu, Fata Ta... am venit să mă aştepţi în Prag... Aceasta e Moştenirea mea